200,000,000€

годишно се доделуваат на земјоделци. 

+
Активни повици на годишно ниво
+
Испратени потесетници
+
База на корисници
  Јавен-повик-01-23 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-02-23 за давање во закуп државно земјиште до 3ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-03-23 за давање во закуп државно земјиште до 3ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-04-24 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 09.02.2024


  1. Јавен повик 9-2023 ПРР Мерка 121 набавка на пчелни матици и роеви и педигрирани или хибридни свињи

  важи до: 31.10.2023


  2. Јавен повик 01-23 за запишување на ЛАГ-ови

  важи до: 01.12.2023


  3. Јавен повик 01-2023 ИПАРД мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи

  важи до: 18.09.2023


  4. Јавен повик 12-2023 ПРР Мерка 213 Надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционално сточарство

  важи до: 20.12.2023


  5. Јавен повик 01-2023 ИПАРД Мерка 1 Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и Мерка 7 Диверзификација и развој на бизниси во рурални средини

  важи до: 15.10.2023


  6. Јавен повик 8-2023 ПРР Мерка 112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

  важи до: 15.10.2023


  7. Јавен повик 11-2023 ПРР Мерка 121 Набавка на комбајни за жито

  важи до: 30.12.2023


  8. Јавен повик 7-2023 ПРР Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

  важи до: 15.10.2023


  9. Јавен повик 6-2023 ПРР Мерка 131 Помош за основање и функционирање на земјоделски задруги

  важи до: 30.08.2023


  10. Јавен повик 10-2023 ПРР Мерка 121 Набавка на добиток

  важи до: 16.11.2023


  Јавен-повик-04-24 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 16.01.2024


  Јавен-повик-01-23 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-02-23 за давање во закуп државно земјиште до 3ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-03-23 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 09.02.2024


  Јавен-повик-04-23 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 09.02.2024


  1. Јавен повик 9-2023 ПРР Мерка 121 набавка на пчелни матици и роеви и педигрирани или хибридни свињи

  важи до: 31.10.2023


  2. Јавен повик 01-23 за запишување на ЛАГ-ови

  важи до: 01.12.2023


  3. Јавен повик 01-2023 ИПАРД мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи

  важи до: 18.09.2023


  4. Јавен повик 12-2023 ПРР Мерка 213 Надомест на трошоци за одржување на висински пасишта и ливади и поддршка на традиционално сточарство

  важи до: 20.12.2023


  5. Јавен повик 01-2023 ИПАРД Мерка 1 Инвестиции во основни средства на земјоделски стопанства и Мерка 7 Диверзификација и развој на бизниси во рурални средини

  важи до: 15.10.2023


  6. Јавен повик 8-2023 ПРР Мерка 112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

  важи до: 15.10.2023


  7. Јавен повик 11-2023 ПРР Мерка 121 Набавка на комбајни за жито

  важи до: 30.12.2023


  8. Јавен повик 7-2023 ПРР Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

  важи до: 15.10.2023


  9. Јавен повик 6-2023 ПРР Мерка 131 Помош за основање и функционирање на земјоделски задруги

  важи до: 30.08.2023


  10. Јавен повик 10-2023 ПРР Мерка 121 Набавка на добиток

  важи до: 16.11.2023


  Јавен-повик-04-24 за давање во закуп државно земјиште до 3 ха

  важи до: 16.01.2024

  Што да очекуваш следно на нашата платформа?

  Дигитален калкулатор за пресметка на:

  Исхрана на растенија.
  Семенска потреба на култури.
  Управување со земјоделски отпад.

  Дигитален калкулатор за пресметка на:

  Исхрана на растенија.
  Семенска потреба на култури.
  Управување со земјоделски отпад.

  Мобилна апликација за менаџмент:

  АI оптимизација.
  Автоматизирани ИПАРД извештаи.
  Финансиски модули.

  Мобилна апликација за менаџмент:

  АI оптимизација.
  Автоматизирани ИПАРД извештаи.
  Финансиски модули.

  Социјална мрежа за земјоделци:

  Групи за посебни култури.
  Можност за споделување на искуства.
  Можност за склучување на партнерства.

  Социјална мрежа за земјоделци:

  Групи за посебни култури.
  Можност за споделување на искуства.
  Можност за склучување на партнерства.

  Ние постоиме за вас, и ви помагаме да ги постигнете вашите бизнис цели.

  За Нас

  Бенефити

  Навремено информирање за сите програми од земјоделскиот сектор.
  Оптимизација на производтсвениот процес во земјоделството.
  Преглед, анализа и препораки на целокупниот земјоделски процес во вашето стопанство.
  Можност за продажба на вашите производи.
  Давање и добивање препораки од други земјоделци.
  Вмрежување со други земјоделци.
  Добивање на промотивни материјали од добававучи на опрема.

  Искуства од Земјоделски Стопанства

  Што мислат другите за нас?

  Првиот Земјоделски Потсетник

  Scroll to Top